JEGERJENTENE


MÅL FOR 2021

OPPLEVELSER 

 Jaktopplevelser som storviltjakt,
småviltjakt, overnatting, lokkejakt og fellefangst.

KURS

Kurs kun for jenter,  jegerprøvekurs, 
jaktlederkurs, slakte kurs og ladekurs

BLI FLERE 

Få flere jenter med på jakt, vi tror det er samholdet 
hos jenter som mangler, så dette skal vi gjøre noe med!

ARRANGEMENTER

Arrangementer kun for kvinner, for eksempel 
introjakt, skyte kvelder og hundetrening.